Thoracic Research and Practice
Review

2019 ARIA Care Pathways for Allergic Rhinitis-Turkey

1.

Department of Chest Diseases, Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey

2.

Department of Chest Diseases, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpasa School of Medicine, İstanbul, Turkey

3.

Department of Ear Nose Throat, Eskişehir Osmangazi University School of Medicine, Eskişehir, Turkey

4.

Department of Pediatric Allergy, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey

5.

Department of Chest Diseases, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey

6.

Upper Airways Research Laboratory, ENT Dept, Ghent University Hospital, Ghent, Belgium

7.

Department of Otorhinolaryngology, University Hospitals Leuven, Belgium, and Academic Medical Center, University of Amsterdam, The Netherlands and Euforea, Brussels, Belgium

8.

Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Section of Rhinology and Allergy, University Hospital Marburg, Phillipps-Universität Marburg, Germany

9.

Department of Health Research Methods, Evidence, and Impact, Division of Immunology and Allergy, McMaster University, Hamilton, ON, Canada

10.

Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, Florida, USA

11.

MACVIA-France, Fondation partenariale FMC VIA-LR, Montpellier, France

12.

Medical Consulting Czarlewski, Levallois, France

Thorac Res Pract 2020; 21: 122-123
DOI: 10.5152/TurkThoracJ.2019.19084
Read: 767 Downloads: 200 Published: 23 August 2019

The evaluation of real-life integrated care pathways (ICPs) was recommended for digitally enabled, integrated, person-centered care for rhinitis and asthma multimorbidity embedding environmental exposure. ICPs are structured multidisciplinary care plans detailing key steps of patient care. They promote the translation of guideline recommendations into local protocols and their application to clinical practice. In allergic rhinitis, there is an urgent need to develop next-generation guidelines for pharmacotherapy and ICPs for allergen immunotherapy. A meeting was held in Paris on December 3, 2018, during which two separate documents were produced. An executive summary is presented in this article, which will be customized in different countries or regions in order to adjust the conclusions of the papers for local use and health systems.

 


 

ARIA 2019, Allerjik Rinite Tedavi Yaklaşımı-Türkiye

 

Gerçek yaşamda, çevresel maruziyetlerin de etkilediği rinit ve astım mültimorbidite durumlarında, dijitalleşmiş ve kişiye odaklanan tedaviler için bütünleştirilmiş tedavi yollarının değerlendirilmesi önerilmektedir. Gerçek yaşamdaki bu durum mültisipliner bir yaklaşımla basamaklandırılıp, rehberilerinde ülkelerdeki gereksinimlere göre değiştilmesini gerektirebilir. Allerjik rinitte hem farmakoterapi hem immünoterapi açısından acil yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğu görülmüştür. 3. Aralık 2018’de Paris’te bir toplantı yapılmış ve iki ayrı belge hazırlanmıştır. Bu yayında bunlara ait bir özet sunulup, ülkeye ve sağlık sistemine uygun kullanımın çerçevesi oluşturulmak istenmiştir.

Cite this article as: Yorgancıoğlu AA, Gemicioğlu B , Cingi C, et al. 2019 ARIA Care Pathways for Allergic Rhinitis-Turkey. Turk Thorac J 2020; 21(2): 122-33.

Files
EISSN 2979-9139